Psychotherapie

Wat? Hoe? Voor wie?

Waarom ?

Confrontatie met psychisch lijden dat aanleiding geeft tot problemen die zeer verschillend van aard kunnen zijn, zoals:

- angst, schuldgevoel, somberheid,
- paniekaanval,
- depressie,
- gebrek aan zelfvertrouwen, minderwaardigheidsgevoelens,
- faalangst, hinderlijke verlegenheid,
- rouwverwerking,
- traumaverwerking,
- overspannenheid, "burn-out",
- vage lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, maagpijn en benauwdheid,
- dwangmatig handelen of terugkerende gedachten,
- problemen in uw relatie/vriendschappen,
- seksuele problemen,
- psychische problemen rondom werk/werkloosheid of studie,
- opvoedingsproblemen,
- problemen bij het ouder worden,
- en tal van andere psychische klachten.

Zelfs lichamelijke klachten kunnen een psychische oorzaak hebben.

Een patiƫnt kan na overleg met een huisarts of psychiater doorverwezen worden naar een psychotherapeut. Er kan ook op eigen initiatief contact genomen worden.

- Een man van drieƫnveertig voelt zich depressief terwijl hij nochtans meent alles te hebben om gelukkig te zijn.
- Een jonge vrouw zegt dat zij wil stoppen met roken en steekt een sigaret op.
- Een dertiger verlangt naar liefde maar slaagt er niet in zich aan iemand te binden.
- Een secretaris van achtendertig voelt zich voor alles en nog wat schuldig en verantwoordelijk.
- Een jonge man is tegen beter weten in bevreesd de lift te nemen.
- Een man van achtentwingtig wordt telkens in de steek gelaten hoewel hij naar eigen zeggen zo lief is.
- Een veertigjarige vrouw valt steeds opnieuw op weinig respectvolle, kleinerende partners.
- Een dertigjarige moeder kan zelfs over kleine dingen amper beslissingen nemen.
- Iemand doet voortdurend domme dingen waar zij achteraf spijt van heeft.
- Een vijftigjare manager voelt zich gedreven te presteren, maar kan nergens van genieten en zich niet ontspannen.
- ...
- Een zesjarige jongen kan niet spelen, maar verbrodt steeds het spel van anderen.
- Een eenentwintigjarig meisje, erg intelligent, slaagt er niet in een eerste jaar opleiding te voltooien.
- Een baby van acht maanden slaapt 's avonds niet meer in sinds vader voor zijn werk enkele weken van huis was.
- Een vierjarig jongetje, is ontzettend blij met zijn nieuwe zusje, maar plast plots weer in bed en heeft terug woedebuien.
- Een tienjarig meisje dat haar mama verloor, heeft dit flink verwerkt, maar haar schoolresultaten zijn plots veel minder dan vroeger.
- Een voorbeeldige zestienjarige doet als een donderslag bij heldere hemel een ernstige zelfmoordpoging.
- Een meisje van zeventien houdt haar alleenstaande moeder recht, maar is bang onder de mensen te komen.
- Een jongere voelt zich vroeg of laat door al zijn vrienden en vriendinnen misbruikt en bedrogen.
- Een baby van vijf maanden kijkt weg wanneer iemand oogcontact probeert te maken.

Voor onbegrepen psychisch lijden is psychoanalytische therapie vaak de gepaste behandeling.

In psychoanalytische therapie wordt het psychisch lijden begrepen in verband met de (ook vroegkinderlijke) levensgeschiedenis waarin zich bepaalde patronen herhalen. Ook wordt psychisch lijden er begrepen als een min of meer conflicterend samenspel van innerlijke krachten. Er wordt geluisterd naar verborgen betekenissen en naar onderliggende patronen die ten grondslag liggen aan gedachten, gevoelens, gedragingen. Deze hebben zich grotendeels ontwikkeld vanuit onze eerste contacten en relaties met betekenisvolle anderen.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player