how-to-create-a-social-media-marketing-strategy

Waarom lid worden?

Lidmaatschap

Als lid van de VVPT geniet je van een aantal directe voordelen.

• Je wordt opgenomen in de ledenlijst, die geconsulteerd wordt door verwijzers en patiënten die op zoek zijn naar een psychoanalytisch georiënteerde behandeling;

• Je krijgt een aanzienlijke reductie op en voorrang bij de inschrijving voor vormingsinitiatieven (studiedagen, opleidingen, workshops) die door de VVPT worden georganiseerd;

• Je ontvangt vier maal per jaar een nummer van het Tijdschrift voor Psychoanalyse en hebt via een collectief abonnement online toegang tot alle artikelen die vanaf 2006 in dit tijdschrift zijn verschenen. De VVPT was van bij het begin partner en medewerker van dit tijdschrift, waarin regelmatig bijdragen verschijnen over psychoanalytische psychotherapie bij kinderen, jongeren en volwassenen. Het Tijdschrift voor Psychoanalyse helpt je om voeling te houden met evoluties binnen het ruime psychoanalytische denkkader.

• Via de jaarlijkse nieuwsbrief en regelmatige nieuwsflashes houden we je op de hoogte van actuele ontwikkelingen en initiatieven.

• Als VVPT-lid kan je, mits je voldoet aan enkele extra voorwaarden, een erkenning vragen als supervisor en/of leertherapeut en opgenomen worden in de lijst van supervisoren/leertherapeuten die op de website kan geconsulteerd worden.

Bovendien draag je door lid te worden actief bij aan de positionering van de psychoanalytische psychotherapie in het therapeutische en maatschappelijke veld. Immers:

• De VVPT behartigt de beroepsbelangen van haar leden en vertegenwoordigt hen tegenover overheden en andere nationale en internationale beroepsverenigingen.

• We streven naar de maatschappelijke erkenning en waardering van het psychoanalytische gedachtegoed en ijveren voor de wettelijke erkenning van de psychoanalytische psychotherapie als behandelmethode.

• Door middel van de website en door het organiseren van vormingsinitiatieven geven we psychoanalytische psychotherapeuten kansen om zich met elkaar te verbinden, om kennis en ervaring uit te wisselen, gezamenlijke projecten op te starten.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player