how-to-create-a-social-media-marketing-strategy

Lidmaatschap

Erkenning als leertherapeut

Als leertherapeut van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie komen in aanmerking alle werkende leden van deze Vereniging die aan volgende voorwaarden voldoen:

- praktijkervaring als psychotherapeut hebben opgedaan gedurende minimum 10 jaar
- een eigen individuele psychoanalytische psychotherapie-ervaring achter de rug hebben van minimaal 150 zittingen

Leden van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse en van de Belgische School voor Psychoanalyse die voldoen aan alle voorwaarden die de VVPT stelt aan leertherapeuten, komen eveneens in aanmerking om als leertherapeut te fungeren.

Op basis van de vernoemde criteria draagt het bestuur de kandidaturen voor aan de vereniging

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player