how-to-create-a-social-media-marketing-strategy

Lidmaatschap

Hoe het lidmaatschap aanvragen?

De erkenningscommissie toetst elke individuele aanvraag aan de voorwaarden voor het lidmaatschap die gelden op het moment van de aanvraag. Zij kan de eventuele gelijkwaardigheid van de door een kandidaat doorlopen trajecten voor vereiste opleidingsdelen beoordelen en aanvaarden zo deze beantwoorden aan de gestelde verwachtingen.

Hier vindt u de nodige documenten om een aanvraag in te dienen om lid te worden van onze vereniging. De erkenningsaanvraag dient een kopie van het diploma te bevatten.

Gelieve uw aanvraag met de door u ondertekende deontologische code te richten aan de erkenningscommissie:

VVPT Erkenningscommissie
p/a Caroline Vanderhallen
Hannestraat 7
3600 Genk

U ontvangt dan een bericht waarin de datum wordt meegedeeld waarop uw aanvraag in behandeling wordt genomen.

In geval van onduidelijkheid of onvolledigheid van de aanvraag kan de voorzitter van de erkenningscommissie om nadere informatie vragen teneinde een gefundeerde beslissing mogelijk te maken.

Na beraadslaging stelt de erkenninsgcommissie een kandidatuur met het gepaste lidmaatschap voor aan de Raad van Bestuur. U wordt dan van de beslissing op de hoogte gebracht.

Het lidgeld bedraagt € 129. Hierin is het abonnementsgeld voor het Tijdschrift voor Psychoanalyse, waarin de VVPT participeert, inbegrepen.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player